Zmiany w przepisach drogowych 2017r

Zmiany w przepisach drogowych. Wyższe kary dla kierowców Od 1 czerwca 2017

Od 1 czerwca 2017 roku wprowadzono w życie nowelizację Kodeksu Karnego, która zaostrza kary dla kierowców. Zmiany związane z podwyższeniem kar dotyczą miedzy innymi spowodowania wypadku w ruchu drogowym w stanie nietrzeźwości bądź pod wpływem środków odurzających. Zostałam podwyższona kara za spowodowanie wypadku w stanie nietrzeźwości bądź w stanie wskazującym na spożycie środka odurzającego, którego negatywną konsekwencją jest śmierć jakieś osoby lub jej bardzo ciężki uszczerbek na zdrowiu. Przed nowelizacją kara ta wynosiła od 9 do 8 lat więzienia, aktualnie dolna granica kary została podniesiona do 2 lat więzienia. Dodatkowo, wyrok, jaki zostanie wydany, nie będzie mógł być orzeczony w zawieszeniu.

Przekroczenie prędkości

Kolejne zmiany odnaleźć można w sytuacjach przekroczenia prędkości i zabrania w związku z tym prawo jazdy kierowcy. Jeśli osoba prowadząca pojazd straci prawo jazdy, na drodze decyzji administracyjnej na jakiś okres np. 3 miesięcy, za szybką jazdę (przekroczenie prędkości) w terenie zabudowanym o ponad 50 km/h, a mimo to nadal będzie prowadziła samochód i w czasie „kary” zostanie zatrzymana do kontroli przez policję, może zostać orzeczony wobec niej zakaz prowadzenia pojazdów nawet do kilku lat (zgodnie z nowymi, zaktualizowanymi przepisami).

Ucieczka przed policją

Do 1 czerwca 2017 roku ucieczka przed policją, bądź innymi służbami, które posiadają kompetencje do kontroli ruchu drogowego traktowana była jedynie, jako wykroczenie. Z zastrzeżeniem, iż w tym czasie nie naraziło to innych osób na niebezpieczeństwo utraty życia lub bardzo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, bądź nie skończyło się jakimś wypadkiem, ani nie spowodowało niebezpieczeństwa katastrofą. Za takie wykroczenie groziła kara grzywny w wysokości do 5 tysięcy złotych lub kara aresztu do 30 dni. Aktualnie znowelizowane zmiany zakładają za ten czyn karę do 5 lat pozbawienia wolności. Kara ta jest wykonana za niezatrzymanie się na prośbę (niedostosowanie się do prośby zatrzymania pojazdu) przez funkcjonariusza, który jest uprawiony do wszelakiej kontroli ruchu drogowego – wydawanego przy użyciu sygnałów świetlnych i dźwiękowych.

Pełna informacja dla Sądu

Sąd wydając wyrok w każdej sprawie dotyczącej przestępstwa przeciwko zagrożeniu bezpieczeństwa w ruchu drogowym, będzie za każdym razem poinformowany o wszystkich wykroczeniach i przestępstwach, jakie dokonała się osoba kierująca pojazdem. Informacje te zasięgnie z Centralnej Ewidencji Kierowców, jak i Ewidencji Kierowców Naruszających Przepisy Drogowe. Do czasu zmian w przepisach Sąd orzekając w sprawie przestępstw drogowych nie miał wglądu w wyżej wymienione ewidencje.

Badanie alkomatem

Po nowelizacji w prawie polskim znalazła się również uszczegółowiona normalizacja, która dotyczy poddania każdego kierującego pojazdem (jak i również innych osób, w stosunku, do których istnieje podejrzenie, że mógłby być kierowcą pojazdu) kontrolnemu badaniu, aby ustalić czy dana osoba nie pozostaje pod wpływem alkoholu bądź środków odurzających np. dopalacze, narkotyki.

Punkty karne w sieci

Kierowcy obecne mogą swój stan z punktami karnymi sprawdzić na stronie internetowe obywatel.gov.pl. Opisaną funkcję umożliwiło uchwalenie przez Sejm zmian (ulepszeń), które mają za zadanie ułatwić i umożliwić obywatelom polskim załatwienie niektórych spraw bez konieczności wychodzenia ze swojego domu. Wystarczy, że każda osoba zainteresowana założy sobie na stronie zaufany profil – profil ten potwierdzi naszą tożsamość. Istnieją trzy drogi założenia profilu zaufanego. Pierwszy to założenie go przez Internet przy pomocy certyfikatu kwalifikowanego. Drugi sposób to założenie go poprzez zewnętrznego dostawcy tożsamości np. przez bank albo wysłanie wniosku przez

Internet i potwierdzenie jego złożenia w odpowiednim urzędzie.
Kierowca logując się na stronę przez swój profil zaufany będzie widział nie tylko liczbę punktów karnych, lecz również datę, kiedy zostały one na niego nałożone. Dodatkowo, będzie mógł sprawdzić informację o pojeździe, a także miejscu popełnienia wykroczenia.

Przedawnienie wykroczenia

Wprowadzone zmiany w prawie wydłużają termin dotyczący przedawnienia wykroczeń w ruchu drogowym. Jest to cel przemyślany i świadomy, wprowadzony po to, ażeby karalność czynów zakazanych nie przedawniła się zbyt prędko. Dotychczas, karalność czynów zabronionych ustawała samoistnie, jeżeli od czasu jego popełniania minął rok – zgodnie z artykułem 45 paragraf 1 Kodeksu Wykroczeń. Jeśli jednak w ciągu trwania tego roku od popełniania przestępstwa policja bądź straż miejsca albo też inspekcja transportu drogowego zainicjuje postępowanie, wtenczas termin przedawnienia wydłuża się o kolejny rok ( ważną informacją jest, iż od momentu popełnienia czyny zabronione a nie zainicjowania postępowania).

Aktualnie prawo zmieniało się, aby organ prowadzący postępowanie miał więcej czasu na skuteczne i słuszne wymierzenie sprawiedliwości kierowcą popełniającym wykroczenie w ruchu drogowym. Bardzo często prowadzone sprawy noszą znamię spraw skomplikowanych, a czas ich rozpatrywania i analizowania znacznie się wydłuża. W myśl znowelizowanych przepisów, czyny zabronione w sprawach, w których zostało wszczęte postępowanie będą ulegać przedawnieniu dopiero po 3 latach od momentu wykonania wykroczenia. Niestety, wyżej wymienione służby nadal będą miały jedynie rok na wszczęcie postępowania. Jeśli jednak w tym czasie nie zrobiły tego, osoba dokonująca wykroczenia nie będzie mogła zostać pociągnięta do jakiejkolwiek odpowiedzialności z tego tytułu.

O admin

Sprawdź również

Wynajem długoterminowy czy leasing samochodu

Wynajem długoterminowy czy leasing samochodu

Posiadanie własnego auta to dzisiaj już nie luksus, a dla wielu osób potrzeba. Trudno sobie …

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *